Projekt 'Ławeczka ks. Jana Twardowskiego' skierowany jest do uczniów gimnazjum upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz klas PP. Bierze w nim udział 33 uczniów klas ZET i PP wraz z wychowawcami. Ze względu na interdyscyplinarny charakter projektu w jego realizację zaangażowani są nauczyciele takich przedmiotów jak: funkcjonowanie w społeczeństwie, przysposobienie do pracy, technika, plastyka. Realizacja projektu ma na celu przybliżenie uczniom postaci ks. Jana Twardowskiego, jego twórczości, integrację uczniów, rozwijanie zdolności manualnych, edukację ekologiczną, praktyczne działanie na rzecz szkoły. Realizacja projektu odbywa się w ramach przedmiotów lekcyjnych, zajęć warsztatowych, praktycznych działań (stworzenie przy budynku szkoły miejsca odpoczynku, refleksji z ławeczkami), wycieczek. W realizacji projektu ważne jest zaangażowanie uczniów poprzez: praktyczne działanie, poznawanie przez doświadczanie, dostarczanie możliwości wykorzystania nabytych już umiejętności, co dając poczucie sprawstwa wzmacnia poczucie wartości
i rozwija zainteresowania.